Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Mazıdağı İlçesi Tarihi/Cağrafyası/Sosyal Durumu – Mardin

MAZIDAĞI


Tarihçesi

Mazıdağı ilçesinin tarihi özel olarak araştırılmamış ancak yakın çevresindeki büyük yerleşim yerlerinin tarihinden elde edilen bilgiler ışığında açıklanabilmektedir. Buna göre ilçe merkezinin bir yerleşim yeri olması Bizanslılara kadar uzanmaktadır. İlçenin eski adı” Şamrah ” olup yerleşim yerinin Şam yolu üzerinde olması nedeni ile bu ismi almıştır. İlçenin 3 Km güneybatısındaki sarp bir tepenin üzerinde kalıntılarına rastlanan Safran Kalesi ve kalenin çevresindeki harabelerden anlaşıldığına göre, Bizanslılar döneminde Diyarbakır’ı Şam’a bağlayan yol üzerinde kurulmuş olan bu yerleşim yerinin halkı Süryani dinine mensup idi. V. ve VI. yüzyılda Sasaniler ile Bizanslılar arasındaki savaşlarda Mardin ile birlikte bu iki kavim arasında bir kaç kez el değiştirmiş olan Şamrah VII. yüzyılda Arapların eline geçmiştir.

Yavuz Sultan Selim 1514’de Şah İsmail’e karşı kazandığı Çaldıran savaşından kısa bir süre sonra D.Bakır ve Mardin illerini ele geçirerek bu yerleşim yerlerini de Osmanlı Devletine katmış oluyordu.

Ayrıca şu anda harabe durumunda bulunan Derametinan kalesinin çok eski bir yapı olduğu, Timurlenk tarafından Mardin ve Diyarbakır’ın alınışı sırasında bölgeye yaptığı keşifte ve kendisine geçit vermeyen Derametinan kalesinin fethini istemişti. Kale 150 Metre yüksekliğinde bir tepenin üzerinde kartal yuvası gibi kurulmuş güneyden kuzeye doğru uzanan vadiye ve kervan yoluna hakim durumda idi. Timur’un orduları kaleyi ancak 20 günde zaptederek geçit sağlayabilmişlerdir. Kalede 150 kişilik bir kuvvet bulunmakta ve saldırılara karşı koyabilecek bir tarzda inşaa edilmiştir. Bir Bizans eseri olan bu kale günümüzde bir harabe durumunda bulunmaktadır.

İlçede çeşitli aile guruplarının yaşamış oldukları bilinmektedir. Bunlar Gançoyi, Yakupli, Bileçki ve Hani ile Kulptan gelenler ile birlikte dört ayrı aile gurubu olarak günümüz kadar bu sosyal yapıyı sürdüregelmislerdir.

Mazıdağı ilçesi daha önce Savur ilçesine ,ardından da Derik ilçesine bağlı bir nahiye iken 9 Haziran 1937 yılında ilçe statüsüne getirtilmiştir. İlçe “Şamrah” ismini Diyarbakır dan Şam’a giden kervan yolu üzerinde oluşu nedeni ile almıştır. ” Şamrah ” Kelimesi Şam’a giden yol anlamındadır. Mazıdağı ismi ise , etrafının dağlarla çevrili olması ve bu dağların mazı ağaçları ile kaplı oluşundan almıştır.

Mazıdağı ilçesinin gelişin süreci içinde, 1934 yılında cami, geçici olarak ilkokula tahsis edilmiş ,1959’da Cumhuriyet İlkokulu , 1964 yılında Atatürk ilkokulu, 1967 yılında Ortaokul, 1970 yılında Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu ve 1976 yılında da Lise’ ye kavuşmuştur. 

 


 Caoğrafi Yapı

Mazıdağı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Dicle bölümünde Mardin ilinin KB’ sında bulunan bu ile bağlı bir ilçe merkezidir. Güneyinde Derik,doğusunda merkez ve Savur ilçesi, kuzeyinde Diyarbakır’ın Çınar ilçesi, batısında ise Urfa’nın Viranşehir ilçesi bulunmaktadır. Mazıdağı 94 km’lik Diyarbakır-Mardin karayolunun 50. km’sine, 12 km’lik yol ile bağlıdır, ilçe Matematik konum olarak 40- 41 doğu meridyenleri ve 37-38 kuzey paralelleri arasında yer almaktadır, ilçenin denizden yüksekliği 1046 metre olup, yüzölçümü 869 km2 ‘dir. Suriye çölünün bir yakasındaki Irak’ı öte yakasındaki Suriye’ye bağlayan bir konaklama yeri olan; Etibank’a ait fosfat yataklarını barındıran Mazıdağı 29.654 nüfusludur, ilçe Merkezinin Nüfusu 13.102 kişi olup, Köylerin Nüfusu ise 19.341 kişidir, ilçemiz Fransız işgalinden 21 Kasım 1919 da tamamen kurtarılmıştır. Yerleşim yeri olarak ilçe merkezi Kuzey’e Güneyinde sıralı,Doğu ve Batısı seyrek küçük tepelerle çevrili hafif meyilli düzlük üzerine kurulmuştur. Ancak ilçemizde dağ denebilecek yükseklikte bir arazi yapısına rastlanmaz. Arazi bitki örtüsü bakımından zengin değildir. Arazinin bazı bölümleri ormanlıklardan oluşmakta ise de diğer bölümleri genelde çıplak,küçük veya seyrek ormanlarla kaplıdır.

Mevcut ormanlar genelde Mazı ve Meşe ağaçlarından oluşmaktadır, ilçemizde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Tipik bir karasal iklim görülmektedir.

I-FİZİKİ COĞRAFYASI

1-İlçenin Ülke İçindeki Yeri :

Mazıdağı ilçesi 40-41° doğu meridyenleri ve 37-3o° kuzey paralelleri arasında yer almaktadır.Mazıdağı ilçesi , Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin il sınırları içinde yer almaktadır. Doğusunda Mardin merkez ve Savur ilçeleri ,batısında Derik ilçesi,Kuzeyinde Diyarbakır ili ile Çınar ilçesi ve Güneyinde Kızıltepe ilçesi ile sınırlanmıştır, ilçenin yüzölçümü 869 Km2 dir.

2-Yüzey Şekilleri :

a-Jeolojisi

– Prepaleozoik

Derik Fornasyonu: Ortalama 5’00 Metre kalınlığında içinde kireç taşları banları ihtiva eden kırmızı ,ince veya kaba taneli andezit ve lav kayaçlarıdır.

– Paleozoik

Şadan Formasyonu:Kırmızı ,bordo kumtaşı serisidir.Ortalama kalınlık 600 metredir.

Koruk Formasyonu :0rtalama 200 metre kalınlığında kireçtaşı ve dolomitik; kireç taşlarından oluşmuştur.

Susik Formasyonu : Marn, kumtaşı ve Şeyllerden ibarettir.Ortalama 1000 metre kadardır.

Badina Formasyonu : 500-800 metre arasında değişen bir kalınlıkta ince klastik marnlar ile temsil olunur

– Mesozoik

Areban Formasyonu : Kırmızı- Yeşil kumtaşları,kil ve konglomeralarla temsil olunur. Ortalama 100-150 metre kalınlıktadır.

Şehşap Formasyonu :Tabanda sarı kumtaşı formasyonu (serisi) ile başlayan bu formasyon aralarında kil katkıları bulunan ince kireçtaşı ve kalın dolomitik kireçtaşı bantları halinde devam eder.50-200 Metre kalınlıktadır.

Derdere Formasyonu: Bu formasyon tabanda kırmızı,bol fosilli kireçtaşı ile başlar ve sarı-kahverengi kumlu ve muntazam tabakalanma gösteren kalın bantlı dolomitik kireçtaşları ile devam eder.Bu dolomitlerin üstünde porselen şeklinde beyaz renkli çakmaktaşı serileri vardır. Kalınlığı 200-300 metre arasında değişmektedir,

Karababa Formasyonu : Beyaz-bej renkli ,sert tabakalanma gösteren kireç taşı dolomitik kireçtaşı; sarı-kırmızı ince taneli killer ve fosfat killi kireçtaşı ile temsil olunur.Üst seviyelerde çakmaktaşlı kireçtaşı, kavkılı kireçtaşı bulunur. Ortalama kalınlığı 70-100 metre civarındadır.

Kasrik Formasyonu : Kapsadığı zengin fosfat seviyeleri nedeni ile bölgenin en önemli olan bu formasyon çakmaktaşı, fosfat ve kireçtaşlarından oluşmuştur. Yaklaşık kalınlığı 50-100 metre civarındadır.

Karaboğaz Formasyonu : Bu formasyon killi kireçtaşları ve kireçtaşları ile temsil olunur. Ortalama olarak 50-150 metre kalınlığındadır.

Germav Formasyonu : Sarı, açık kahverengi, plaketi marn fosfatlı kireçtaşı ,namlı kumtaşı ,killi kireçtaşı ve kireçtaşları ile tescil olunur.Kalınlığı 30-40 metre civarındadır.

Becirman Formasyonu : Beyaz, sarı, sık dokulu ,yer yer dolomitik kireçtaşlarından oluşan bu formasyon ,40-70 metre kalınlığındadır.

Midyat Formasyonu : Genel olarak gri-krem ,masif kireçtaşları,killi kireçtaşları ve dolomitik kireçtaşları ile ortalama kalınlığı 250-300 metre civarındadır.

a.1) Kuaterner ve Volkanik Kayaçlar :

Özellikle doğuda, vadi tabanlarından takriben 2 metre yükseklikte yaygın teraslar mevcuttur.Bölgede kurak bir iklim hüküm sürmesi, akarsuların bulunmayışı,yağışların kısa sürede fakat şiddetli olması nedeni ile genç alüvyonlar iyi ayrışmamış çakmaktaşı ve kireçtaşı elemanlarını ihtiva etmektedir .Kırmızı – kahve renkli topraklar , terasları ve karaboğaz ,Germav Formasyonunun marnlarının meydana getirdiği düzlükleri örtmektedirler.

Yamaç molozları ortalama olarak 2-3 metre kalınlığında bir Örtü ile bütün Kasrik formasyonunu örtmektedir.

  1. 2) Tektonik Yapısı :

Burada önemli ölçüde kıvrım ve kıvrım eksenlerine rastlanmamıştır.Daha çok düşey hareketlerden meydana gelmiş, yükselimler ve fleksürler mevcuttur.Bölge NW/SE uzantılı Mardin-Derik yükseliminin çok az eğimle NE’ya dalan kanadı üzerinde yer almış tır. Buna uygun olarak tabakaların doğrultusu büyük ölçüde NW/SE, ancak doğuya doğru yer yer N/S , eğim ise ortalama 3-4° ile NE’dir

Bölgede kırık sistemine rastlanmamıştır.

b- Morfolojisi

Mazıdağı ilçesinde üst kretase yaşlı çört , fosfat, kireçtaşı ve marnlar ile Eosen yaşlı kireç taşları hakir, durumdadır. Yüzey şekilleri ,Litoloji ve yapı ile yakından ilgilidir . Örneğin,Eosen kireç taşları,üst kretase marnları üzerine kuestalar yaparak oturmakta , birleşme noktaları genellikle vadilerden ya da yamaçlardan geçmektedir.

Mazıdağı ilçesi, Mardin eşiği üzerindeki dairevi dağlar serisi üzerinde yer almakta ve nisbi yüksekliği fazla değildir. Deniz seviye sinden yüksekliği ise 1030-1090 metre arasında değişmektedir . Bölgede tepeler uzanmakta ve bunları yaran vadiler ile irili ufaklı düzdükler yer almaktadır.

İlçe merkezinin batı ve kuzeybatısındaki alanlarda yükselti farkı 100 metreyi geçmemektedir, Önemli yükseltilerden Küre tepesi (1047 metre) , Bedo tepesi (1028 metre) ,Makavok tepesi (1012 metre ) ,Kıraç tepesi (911 metre ) ve bu alanın güneyinde Fosfatlı Kasrik Formasyonunun oluşturduğu yükseltiler olup güneydoğu-kuzeybatı yönünde dizilmiş yayvan tepelerdir.Bu sıranın kuzeyinde ise alttaki Litolojiler üzerine kalın bir örtü halinde gelen Karaboğaz Formasyonu killi kireçtaşı ve kireç taşlarının oluşturduğu tepeler yer almaktadır. Bunların başlıcaları olan Çevrik Tepe (1103 metre ) ,Gretezne tepesi (1057 Metre ),Kurtepe (964-metre ) de yine güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanmaktadır.

Doğu ve Güney bölümlerinde ise en önemli yükseltileri şunlardır: Reze Halil tepesi (1211 metre),Sufan tepesi (1209 metre) ,Sıkmeran tepesi (1199 metre ) ,Giharedina tepesi (1164 metre )dir

Yüzey şekillerin in aşınmasında en büyük rolü,dağların bitki örtüsünden yoksun ve çıplak oluşu nedeni ile aşınma fazla ve hızlı bir şekilde olmaktadır. Ayrıca bunun etkisi ile dağlarda kayalık alanların ortaya çıkmasına ve toprağın düzlük alanlara doğru kaymasına neden olmaktadır.

Mardin Eşiği üzerinde yer alan. Mazı dağları arasında fazla olmamakla beraber küçük düzlükler de yer alır.ilçenin en geniş ovası, batıdaki Dest Gevre düzlüğüdür.Ova doğuda Kele dağı ile Zızne tepesine ,batıda ise Ekinciler ve Canlı köylerine kadar dayanır. Çevresindeki dağlardan ovaya doğru alüviyal topraklar sürüklenmiş ve bugünkü görünümünü almıştır,Bu alanın denizden yüksekliği 900 metredir.Güneyde ise Kazağa ve Çaye düzlükleri yer alır.Bu alanlarda yükseltilerle çevrilmiştir.Yükseltilerin, bitki örtüsünden yoksun oluşu nedeni ile erozyona uğrar ve alüviyal maddelerin düzlüklere doğru kaymasına neden olur.

Genel olarak sulamanın yapılamadığı bu geniş düzlüklerde yağışlara bağlı olarak tarımsal üretim faaliyetleri yapılmaktadır.

3- İklim

Mazıdağı ilçesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde yer alır.Ancak deniz seviyesinden yüksekliği ortalama olarak 1050 metredir.Bu nedenle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülen karasal iklim burada da hüküm sürer, ilçede yazlar sıcak ve kurak,kışlar ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Kış mevsiminin soğuk geçmesine rağmen en fazla yağış da yine bu mevsime rastlar (642. 1 mm ) yağış koşulları ve bitki örtüşü bakımında sınır komşusu Derik ilçesinden farklılıklar gösterir.Akdeniz ikliminin karakteristik bitkisi olan Zeytin ağacı Derik ilçesinde yetişirken , Mazıdağı ilçesinde Zeytin ağacı yetişmemektedir.Bu da Derik ilçesinde dejenere olmuş Akdeniz ikliminin olduğunu göstermektedir.Yaz mevsimi ile kış mevsimi arasında büyük bir sıcaklık farkı vardır.Yazın en yüksek sıcaklık 37-38°C iken kış mevsiminin en düşük sıcaklığı ise – 13 ile -14 C ye kadar düşer

a- Sıcaklık Şartları

Mazıdağı ilçesi, karasal iklimin etkisine bağlı olarak sıcaklık değerleri bu iklime uygunluk gösterir. Yıllık sıcaklık ortalaması 16 °C dir Sıcaklık değerleri mevsimlere göre farklılıklar gösterir. Kış mevsiminde en düşük sıcaklık değeri – 13,6 C’ ye kadar düşmektedir

Bununla beraber kışın 4-5 gün don olayı da görülür.Fakat don olayının görüldüğü gün sayısı yıl boyunca çok azdır. Özellikle kışın kuzeybatıdan esen soğuk ve kuru rüzgarlar bu mevsimin sert geçmesine neden olur.1985 yılı meteorolojik gözlemlere göre en soğuk ay -13,6 °C sıcaklık değeri ile şubat ayıdır .Yazlar ise sıcak ve kurak geçer.Yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı 35,7 C dir .En yüksek sıcaklık değerine 37, 6 °C ile ağustos ayında ulaşılmaktadır. Ancak bu sıcaklık değeri çevre il ve ilçelere oranla yaz ayları serin geçmektedir.

Sıcaklık değerleri Derik ilçesinde Temmuz ayında 4-3,5′ °C,Kızıltepe ilçesinde 44- °C ,Mardin ilinde ise 42 °C dir.

Mazıdağı ilçesinde 1985 yılı Meteorolojik gözlemlere göre Sıcaklık değerleri Şöyledir :

AYLAR EN YÜKSEK SICAKLIK ORTALAMASI ( °C ) EN DÜŞÜK SICAKLIK ORTALAMASI ( °C )
Ocak 11,4 -5,1
Şubat 11,4 -13,6
Mart 17,6 -11,9
Nisan 24,9 4,4
Mayıs 29,4 9,4
Haziran 33,2 18
Temmuz 36,5 19,8
Ağustos 37,6 20,5
Eylül 33,8 16,4
Ekim 26,9 5
Kasım 19,2 5,3
Aralık 12,1 -4,4

4- Hidrografya

İlçenin güneybatı, kuzeybatı bölümleri yeraltı ve yerüstü suları bakımından fakirdir.Bu durum tamamen litoloji ile ilgilidir. Bölgenin nadir kaynakları kuzeydoğuda Kocakent köyü yakınlarında üst kretase marnları ile eosen kireç taşlarının birleşme noktasındadır.

Bölgede üst kretase ile kaplı alanlarda hiç bir akarsu olmadığı gibi yapılmış olan derin sondajlarda bile en ufak bir yeraltı suyu belirtisine rastlanmamıştır, ilçe genelinde halkın en büyük problemi içme suyu olup köylerde ” Gölet ” adı verilen ve kışın yağmur ve kar sularının doldurduğu çukurlardaki sun’i göllerden elde edilmektedir.

Bu göletlerin gayri sıhhiliği dışında genellikle yaz aylarında tamamen kuruması ile bundan da yoksun kalmaları bölgede büyük problemlere yol açmaktadır.

Genellikle güneybatı- kuzey doğu yönünde uzanan kuru dereler detritik drenaj gösterirler.Başlıcaları kumlu dere ,Çeme Peşan deresi, Kef deresi, Tevkel deresi, Avzink ve Curum Kevaşa deresidir,

Mazıdağı ilçesinin yegane akarsuyu olan Karaçay ( Çeme Reşan), kuzeybatısından doğup bazı kaynaklarla takviye olur.Göksuya katıldıktan sonra Dicle nehrine dökülür,Merkez ilçe başta olmak üzere birçok köyün su ihtiyacı bu çaydan sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak ilçenin doğu ve kuzeydoğusunda kalan bölümleri yeraltı ve yerüstü su kaynakları bakımından diğer bölümlere nazaran daha zengindir.Bu yüzden buradaki köylerde bahçe tarımı yapılmaktadır. Bu köyler Raşan, Duraklı, Ömürlü, Gürgöze ve Bilgedir.

İlçe merkezinin su ihtiyacı Borange ve Karaçaydan getirtilen sular ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu kaynaklar ilçenin su ihtiyacını karşılayamadığından ilçe merkezinin doğusunda bulunan Hetari ve Norte kaynaklarından ilçenin su ihtiyacının karşılanması amacı ile çalışmalar devam etmektedir, ilçenin su ihtiyacının yetersiz olması nedeni ile ilçe halkı yeraltı sularından yararlanmak amacı ile kuyular açmaktadırlar.Doğal yapıya bağlı olarak sular kireçlidir.

Mazıdağı ilçesinde halkın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olmasına karşılık suyun ye terli derecede olmaması nedeni ile tarım ve hayvancılığı olumsuz yönde etkilemiştir. Tarım, kuru ziraat sistemi ile yapılmaktadır. Suyun azlığı bitki türlerini de sınırlı kılmıştır,Kış ve ilkbaharda yağan yağmur ve kar sularına bağlı olan bazı dere ve kaynaklar sıcaklıkların başlaması ile kurumaya başlamaktadır.

5- Topraklar

Mazıdağı ilçesinde yer alan topraklar ;Killi, kireçli, Alüvyal ve kahve renkli topraklar oluşturur ilçede çeşitli topraklar birbirleri ile karışık olarak bulunur.Yağmur sularının oluşturduğu sellerle taşınan materyaller ovalarda birikme gösterirler .Bu birikmeler daha çok kenarlarına göre çukur alanlar teşkil eden plato tabanlarına etrafındaki tepelerden sularla taşınan çeşitli materyaller in burada eğiminin azalması ve sellerin sürükledikleri materyalleri daha uzağa taşıyamamaları sonucu birikirler.Biriken bu maddeler alüvyal toprakları oluştururlar. Topraklar Vejetasyon ,iklim ve zaman faktörleri açısından hissedilir derecede uzun bir maziye sahip değillerdir.Buradaki alüvyal topraklar kendisin teşekkül ettiği ana kayaya yakınlık gösterir.Bunun için toprak koyu renkli kil ve kireç ihtiva eder.

İlçenin yüksek kesimlerinde kireçli kil veya kalker ara tabakalı killerden meydana gelmiştir.Yağışlar daha çok kış ve ilkbahar aylarında düşer. Sıcak yaz günlerine nazaran geceleri serindir.

6- Doğal Bitki Örtüsü

Mazıdağı ilçesinde Doğal bitki örtüşü beşeri faktörler ,iklim ve toprak şartlarına bağlı olarak uygunluk gösterir .Ormanlık alanlar 165.311 dekar iken toplam alanın % 19′ unu teşkil eder.Dağ, tepe ve kayalık arazilerde hakir, bitki örtüsü bodur ve seyrek meşelerdir,20-30 yıl öncesine kadar ilçe alanının büyük bir kısmı orman ile kaplı olan tepelerdeki meşe ağaçları 15-20 yıl öncesinden başlayarak amansızca tahrip edilmişlerdir.Bu ağaçların kökü ile birlikte tahribi ve yerlerine yenilerinin ekilmemesi nedeni ile tahribat büyük ölçüde olmuştur.Ayrıca tek yakacak maddesi olarak halk tarafından kullanıla ası da ilçenin orman bakımından fakirleşmesini hazırlamıştır. Genel olarak ilçe, Orman bakımından fakir sayılmaktadır.

 


Sosyal Durum

İlçemizde arazi ve arsa fiyatları çok yüksek olup, alım gücü düşük olduğundan özellikle İlçe merkezinde konut sıkıntısı bulunmaktadır. Yörenin coğrafi konumu, iklim ve bitki örtüsü yapı tekniğinin biçimlenişini etkilemiştir. İlçe genelinde görülen yerleşim şekli toplu yerleşmedir. Geleneksel mimari kırsal kesimde kendisini göstermektedir. İlçe merkezinde yerleşim Kuzey ve Güney yönlerinde meyil eşiğine dayanmış durumdadır. Gerek su temini gerekse ulaşım ve topoğrafya güçlükleri sebebiyle bu yönlere doğru gelişme olanağı bulamamıştır. Doğuda yer alan boş alanlar tarımsal nitelikli arazilerdir. Yerleşme alanı olarak batıdaki alanlar seçilmiştir.

İlçe merkezi toplu yerleşim olmakla birlikte köy yerleşim şekli olarak 26 Köy toplu yerleşim, 20 Köy dağınık yerleşim, 5’i yol boyu yerleşim özelliği gösterir. Köy yerleşim yeri olarakta 7’si Vadide, 4’ü Ovada, 26’sı sırta, 13’ü dağ eteğinde, 1’i nehir kenarında kurulmuştur.

Kırsal kesimde yerleşimi etkileyen faktörler arasında tarihi faktörler, topografik yapı, su faktörü ve orman varlığı ön planda yer almaktadır. İlçe merkezinin kuruluşunda bu faktörlere bağlı olmuş yerleşim yeri önce Kele dağına kurulmuş, ancak daha sonraları ise bugün kurulduğu dağlar serisinin bulunduğu alana taşınarak nüfus burada gelişim göstermiştir. İlçe genelinde görülen konut tipleri doğa şartlarına göre değişiklik görmekle birlikte kullanılan yapı malzemesine göre üç tip ev vardır: Kerpiç, Taş, Tuğladan yapılan evler. Kerestenin azlığı ve pahalı olması nedeni ile İlçe genelinde çatısız evler çoğunluktadır. Halkın eğlenme şekli olarak nişan ve düğünlerde yapılan davullu ve zurnalı şenlik havasındaki mahalli törenler ile kendisini göstermektedir. Giyim ve kuşamı giderek modern görünüme dönüşmektedir. Geleneksel eski giyim kuşam köylerde yaşayan halk arasında halen yaşatılmaktadır.

 


Kaynak: Mazıdağı Kaymakamlık Sitesi

Hakkında NasilBirYer

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla