Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Siirt Gezilecek yerler

Siirt’de Gezip Görülecek Yerler Listesi;

1.Ulu Cami

Siirt il merkezinde bulunan Ulu Cami, minare kaidesindeki kitabesine göre Selçuklu Sultanı Mugiziddün Mahmut tarafından 1129 yılında yaptırılmıştır. Siirt Tarihi isimli eserde Irak Selçuklularından olan Mugiziddin Mahmut’un ismi belirtilmektedir. Buna dayanılarak caminin Büyük Selçuklular devrinde yapıldığı da anlaşılmaktadır.

2. Veysel Karani Türbesi

Veysel Karani Türbesi: Baykan ilçesinin Ziyaret Beldesindedir Yörenin Cas denilen harcıyla yapılıp Kubbe ile örtülmüş olan türbe, 1967 yılında yıktırılarak yerine yeni bir türbe yaptırılmıştır. Veysel Karani türbesi ve külliyesi 2001 yılında Valilikçe restore edilerek modern bir görünüme kovuşturulmuştur Her yıl 16-17 Mayıs tarihlerinde Veysel Karani‘yi anma etkinlikleri düzenlenmektedir.

3.Finik Kalesi

Finik kalesi ve çevresi yöre için önemli bir merkezdir. Gerek Osmanlı son döneminde Siirt toprakları içerisinde Eruh’ta kalmakta iken 1990 yılında Şırnak‘a bağlanmış ve ilçe merkezi yapılmıştır.

4. Şeyhul Hazin Hazretleri

Şeyh-ul Hazin Hazretleri: yer yer Siirt Merkez Ulu Camisinde vaaz ve tavsiyelerde bulunmuş, bir keresinde İhlas Suresinin tefsiri üzerinde 40 gün vaazı nasihat ettiği anlatılmaktadır. 1891 senesinde vefat eden zat kendi köyü olan Dere yamaç (Fer saf) Köyünde meftundur.
Ulaşım: Siirt Merkezine 7 km. uzaklıktaki Tillo (Aydınlar) İlçesine bağlı Fersaf Köyündedir.

5. İbrahim Hakkı Hazretleri

İsmail Fakirullah Hazretleri: Hicri 1067 yılında dünyaya gelmiştir. Genç yaşta babasını kaybetmiş, kendisi Müderrislik ve İmamlık yapmıştır. 40 Yaşında kemale ermiştir. İsmail Fakirullah Hazretleri bir yandan insanlara irşat ta bulunurken diğer yandan da beşeri ilimlerde de çok önemli bilim adamları yetiştirmiştir. Bunlardan biri de Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleridir. Hadis ve Fıkıhta, tasavvuf ve edebiyatta, psikoloji ve sosyolojide, tıp ve astronomide ve pek çok bilim dalında büyük bir kudret ve yetenek göstermiştir.
Ulaşım: Siirt Merkezinden 7 km. uzaklıktaki Tillo (Aydınlar) İlçesinde bulunmaktadır.

6. Şeyh Muhammed Kazım Türbesi

Şeyh Muhammed Kazım Türbesi: Yaşamının sonlarına doğru, İran devriminin arka planındaki Şii etkileri sorgulayan “Şia’ya Hayır” risalesinde, Ehl-i Sünnet ve Şiilik arasındaki önemli farklılıklara dikkat çekerek bölge insanının dini düşüncesini muhafaza etmesinde önemli katkılar oluşturabildi. Talebeleri, onun kız çocuklarının eğitilmesi konusuna önem verdiğini aktarıyorlar. Şeyh Muhammed Kazım 1996 yılından hakkın rahmetine kavuştu.
Ulaşım: Türbesi Siirt Merkez Aydınlar Yolu Çal Mahallesinin yüksek bir tepesinde bulunmaktadır.

7. Sağlarca (Billoris) Kaplıcası

Sağlarca kaplıcası: Siirt’te 17 km. uzaklıkta, Siirt-Eruh yolu üzerinde, Botan Çayı kıyısındaki bir mağarada bulunan bu kaplıcadan mağaranın genişletilmesi ve düzenlenmesi ile yararlanılmaya başlanmıştır. İyi geldiği hastalıklar: Kaplıca suyu, romatizma, deri, solunum yolları, kadın, sinir ve kas yorgunluğu, sinirsel hastalıklar, eklem ve kireçlenme, ameliyat sonrası rahatsızlıklar gibi hastalıklara olumlu etki yapmaktadır.

8. Siirt Manzarası

Siirt‘in en güzel manzaralarından biriside bu yerdir. Eğer yolunuz düşerse muhakkak uğrayın. Kendinize fotoğraf arşivi oluşturabilirsiniz. Ama siz yinede bu denli tehlikeli yerlere tırmanırken dikkatli olmayı unutmayın.

9. Siirt Mağaraları

Siirt Mağaraları: Kalkerli oluşumlar önemli yer tuttuğundan pek çok sayıda mağara oluşmuştur. Bunların bir bölümünde, insanlarca konut olarak kullanıldığını gösterir izlere rastlanmaktadır. Suya karşı direnci az olan kalkerlerin erimesi ile ortaya çıkan bu doğal mağaralar genellikle vadi boylarında yoğunlaşmıştır. Bunların en ünlüleri Botan Mağaralarıdır.

10. Saat Kulesi

Saat Kulesi: Hükümet Caddesi üzerinde yer almaktadır. 1975 yılında tamamlanmıştır. Kesme taştan yapılmış olan kule kare planlıdır. Silmelerle birbirinden ayrılmış dört bölümden oluşan yüzeyin üzerinde saat yer almakta, kulenin tepesi de yukarıda daralan bir kubbeyle örtülmektedir.

 

Kaynak: Siirt Belediyesi Sitesi

Hakkında NasilBirYer

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla