Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Beytüşşebap İlçesi – Şırnak

BEYTÜŞŞEBAP

İlçemiz Tarihçesi

Beytüşşebap Arapça bir kelime olup ‘Gençevi’ anlamına gelmektedir. İlçemiz oldukça eski bir yerleşim birimidir. İlçeye tarih içerisinde Hurriler, Mittaniler, Asurlular ve Urartular  egemen olmuşlardır. İlçe 1054 yılında Selçukluların, 1514 yılında ise Osmanlı İmparatorluğunun egemenliği altına girmiştir.
1855 yılında ilçe Erzurum iline, 1865 yılında Van iline, 1926 Ankara Antlaşması ile Siirt iline, 1939 yılında Hakkari’ nin 3. kez il olması ile bu ile, 16.05.1990 yılında Şırnak’ın il statüsüne geçmesi ile bu ile bağlanmıştır.

Coğrafyası

Beytüşşebap İlçesi, dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup doğusunda Hakkari, batısında Siirt-Pervari, kuzeyinde Van-Çatak ve Gürpınar, güneyinde ise Hakkari-Çukurca ve Şırnak-Uludere yer almaktadır. Şırnak iline yaklaşık 120 km. mesafededir. Yaz aylarında Şırnak iline ulaşım 3 saati bulmaktadır.
Kış aylarında ise yoğun kar yağışı nedeniyle  bazen yollar kapanmaktadır. Yolların açık olduğu zamanlarda 4 saati bulmaktadır. İlçenin doğusunda yer alan Altın Dağları ve batısında yer alan Tanin Tanin Dağları, İlçe sınırları içerisinde kesişmektedir. Ayrıca, İlçede Kato Dağı ve Komtik Dağı mevcuttur.
İlçenin en önemli akarsuyu Habur Çayı’ nın kollarıdır. İlçenin rakımı 1650 metre olup en yüksek noktası 3300 metreyi bulan Altın Dağları’ dır. İlçenin iklimi, tipik karasal iklim özellikleri taşımaktadır. Yazları sıcak, Kışları sert ve yağışlıdır.

Sosyal Durumu

İlçe halkı yaz aylarında hayvancılık nedeni ile otlama ve su ihtiyacı için ilçe merkezi meralarında hayvanlarını otlatmaktadır. Merkezde yapılaşma iklim şartları ve ekonomik yapıya bağlı olarak ilkel kalmıştır. Son yıllarda ekonomik durumu müsait olan şahıslar inşaat tarzını değiştirmiş, beton bina yapımına başlamıştır. Köylerdeki yapılar genellikle taş ve kerpiçten olup, toprak damlıdır.
Çalışma ve geçim kaynağı olarak  hayvancılık, Köy Koruculuğu, bir kısım vatandaşlar tarım, ilçe merkezinde ise genellikle esnaflık v.b. işler yapılmaktadır.
İlçe Merkezinin toplumsal yapısı “SOYAD”  durumuna göre kabile şeklindedir. Köyler ise Aşiret durumuna bağlıdır. Köylerde 4 aşiret vardır.
  1. Jirkan (Jirki) Aşireti (11 Köy)
  2. Mankuran Aşireti (3 Köy)
  3. Gevdan Aşireti (8 Köy)
  4. Grevyan Aşireti (1 Köy)
Cevizağacı ve Kovankaya köyleri Suryani köyler olup, meskun değildirler. Meskun olmayan  Beşağaç  ile Güneyyaka ve Bölücek Köyleri herhangi bir aşirete bağlı değildir.
İlçe ve Köyler kapalı bir toplum görüntüsü arz etmekte olup, yöresel örf ve  adetler ile dini inançlar etkindir.

Ulaşım ve Ulaştırma

İlçemize ulaşım Şırnak ve Van’dan minibüslerle sağlanmaktadır. Coğrafi şartların güçlüğü ve mesafenin fazlalığı nedeniyle ilçemiz minibüsleri Şırnak ve Vandan en geç öğlen saatlerinde ilçemize hareket etmektedirler. Şırnak ilinin 120 Km doğusunda yer alan ilçemiz merkeze en uzak ilçedir. Bu mesafe takriben 3 saatte gidilebilmektedir.
İlçemize bağlı meskun tüm köylerimizde elektrik mevcut olup, Bölücek köyü Ballı Mezrasında  elektrik 2007 yılı içerisinde; geri dönüşe açılmış olan Beşağaç ve Gökçe köylerine de elektrik getirilmiştir.
Bölücek, Güneyyaka, Ortalı, Gökçe ve Beşağaç Köyleri hariç diğer köylerde telefon olup; Beşağaç, Bölücek, Güneyyaka ve Ortalı köylerinde Mobil telefon sistemi kurulmuştur.İlçemizde Türk Telekom mevcut olup, ilçe merkezinde ve Mezra Beldesinde ADSL (İnternet) hizmetleri getirilmiştir.
İlçemizde kanalizasyon % 60 oranında  yapılmıştır.
İlçemizin yıllardan beri yaşadığı su sorununun ilçemizde yaşanan en büyük sıkıntıydı. Ancak   BELDES kapsamında ilçemizin içme suyu sorununun giderilmesi için sağlanan 164.000,00YTL ödenekle ve Belediyemizin kendi katkıları ile personel çalışmaları sonucunda ilçemize 15 km. mesafede   bulunan kasaplar çeşmesinden içme suyu temin edilerek 2007 Yılı sezon sonunda içme suyu iletim hattımız bitirilmiş ve ilçemizdeki mevcut su deposuna bağlantı işlemi gerçekleştirilerek ilçeye içme suyu verilmiştir. Ancak yapılan yeni içme suyu sağlıklı bir şekilde ilçeye verilmesi için 500 Tonluk bir su toplama deposuna ihtiyaç duyulmaktadır. Belirtilen tonajda bir içme suyu deposunun yapılması halinde ilçemizde içme suyu köklü çözüme kavuşturulmuş olacaktır.
İlçe  merkezinde ve Köylerde 1497 telefon ve 344 internet (ADSL) abonesi bulunmakta olup, Avea, Turkcell, Telsim’ in baz santralleri mevcuttur.

Hakkında NasilBirYer

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla